…a dole čeká kat

Ukázka:

INFO O AUDIOKNIZE
Autor: Vilém Bufka
Interpret: Petr Třebický
Délka: 3h 26m
Rok vydání: 2019
Kategorie Dobrodružné; Historie

O čem to je?

Tato audiokniha posluchačům nabízí ojedinělý příběh českých letců, členů RAF. Události zde zachycené prožil autor na vlastní kůži, byť byly některé okolnosti vůči skutečnosti záměrně pozměněny. S přirozenou autentičností tak Vilém Bufka vetkal střípky životů desítek kamarádů do osudů svých postav. My se díky tomu můžeme dozvědět více o těch, kteří v oblacích bojovali za naši svobodu.

Autor
Vilém Bufka (nar. 11.08.1915 v Nymburce, zemř. 21.11.1967 v Praze) pilot a posléze poválečný instruktor létání. Před válkou působil u čs. vojenského letectva, po okupaci tak, jako mnoho dalších jeho kamarádů uprchl za hranice a zapojil se do bojů proti nepříteli. Právě zásluhou čs. letců a jejich obrovského nasazení i vůli bojovat, byla pozvednuta morálka samotných Angličanů, neboť zejména bombardovací letectvo Royal Air Force ve Velké Británii utrpělo v první fázi války nejvyšší ztráty a moc nechybělo, aby pod náporem mocichtivého Německa a jeho mnohem početnější a technicky dokonalejší Luftwaffe zcela zaniklo. Až na základě většího počtu Čechoslováků hlásících se do služeb RAF vzniklo 5 čs. perutí, z nichž ta nejslavnější a jediná bombardovací 311. squadrona za pomoci dalších výraznou měrou napomohla zvrátit celkovou situaci válečné fronty z pohledu vzdušných bojů.

Bohužel Vilém takové štěstí neměl. Jak on, tak zejména jeho druhové z posádky se zapsali do záporných statistik Čs. Inspektorátu letectva v Londýně. Přesto však jeho hvězda zcela nepohasla, neboť jako jediný přežil sestřelení již z června 1942, zatímco jeho kamarádi uhořeli a zbytek války prožil v několika zajateckých táborech na území nepřítele. Ovšem to už je zase zcela jiné, neméně poutavé vyprávění.

Tento náš prvotní letecký audioprojekt je však především výrazem skromného poděkování nás všech za to, co pro svobodu naší vlasti učinili v mnohem výraznějším měřítku čs. letci ve službách nejen britského královského letectva během 2. světové války.